Informatie

Informatie

Alle informatie op een rij.
Klik hier

Inschrijven

Inschrijven

Wilt u inschrijven?
Klik hier

Feest

Feestavond

Wat gaat er gebeuren?
Klik hier

Reglement

Reglement

Alles over de wedstrijd
Klik hier

Schinkelshoek Open 29 juni 2019

Wedstrijdreglement

1. Spelvorm

De spelvorm is individueel Strokeplay-Max-8 (max. 8 slagen per hole) en wordt gespeeld over 18 holes. De start is via een shotgun om 15.00 uur. De starthole wordt geloot.

2. Toepasselijke golfregels

Van toepassing zijn de golfregels zoals vastgesteld door de R&A Rules Limited & de USGA , aangevuld met de lokale regels van Golfbaan Schinkelshoek. Alle deelnemers spelen vanaf de standaard teemarkers. Dames van rood, heren van geel.

3. Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding berust bij de wedstrijdcommissie van Golfvereniging Schinkelshoek.

4. Flights

Een flight bestaat uit maximaal 4 spelers.

5. Voorwaarden voor deelname

Een speler dient een geldige Schinkelshoek handicap of een EGA handicap (minstens 54) te bezitten.

Het spelersveld is beperkt tot maximaal 120 spelers.

6. Inschrijving

Een inschrijving brengt verplichting tot betaling met zich mee. Inschrijven kan uitsluitend via de website van het Schinkelshoek Open.

Indien door een blessure of andere oorzaak een speler niet kan deelnemen, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd.

Indien de wedstrijd om enige reden op de aangekondigde data niet kan doorgaan, wordt een alternatieve datum vastgesteld. Bij bijzondere omstandigheden (weer, calamiteiten etc.) kan de wedstrijdleiding afwijken van bovenstaande.

7. Winnaar

Elke speler wordt op basis van handicap ingedeeld in een categorie. Winnaar in elke categorie is de speler met de beste bruto score in zijn of haar categorie.

Er is één overall winnaar en dat is de speler met de beste bruto score van alle spelers.

Bij gelijke eindstand wordt een ‘sudden death play off’ gespeeld over hole A1, A8 & A9. Is er daarna nog geen winnaar dan wordt één Neary gespeeld vanaf de 50 meter tegel op hole A9.

8. Caddies

Het gebruik van caddies is toegestaan gedurende de gehele wedstrijd.

9. Bijzondere bepalingen

In zaken waarin dit reglement niet voorziet, is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen anders te beslissen dan de zaken die wel in dit reglement zijn omschreven.

Dus: